Beiratkozás


Óvodánkban a beiratkozás a nevelési év során folyamatos.

A 2020/2021-es
 nevelési évre történő
óvodai jogviszony létesítése során az eddigi gyakorlattól eltérően
elektronikusan történik
a jelentkezési lapok leadása és a beíratkozás.


A jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap letölthető a debrecen.hu portálról:
https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/oktatas/ovodai-ellatassal-kapcsolatos-altalanos-informaciok
jelentkezesi-lap-2021-docx
A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni
2021. február 19-ig.

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti,
a gyermekek felvétele folyamatos.
Intézményünkbe már 2,5 éves kortól jelentkezhetnek a gyermekek.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

A beiratkozás időpontja: 2021. április 21-22.
Pótbeiratkozás:
2021. május 5.

A veszélyhelyzetre tekintettel
a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben!

 

Kapcsolat

Pósa Utcai Óvoda
4031 Debrecen, Pósa utca 49.

Óvodavezető: Kardosné Nagy Mária

Telefon:
posa@ovoda.debrecen.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.00 - 17.00